موضوعات کنفرانس کلاسی

در طول ترم و بیشتر در اوایل ترم در هر جلسه 2 گروه 2 نفره از دانشجویان به توضیح مباحث زیر خواهند پرداخت. انتخاب موضوعات به عهده دانشجویان است و در صورت عدم ارائه موضوع از سوی هر گروه نمره این قسمت به آنان تعلق نخواهد گرفت. برای اطلاع از میزان نمره کنفرانس های کلاسی و نحوه ارزیابی آنها به صفحه روش ارزیابی درس مراجعه کنید.

1- فشار استاتیک در مایعات:

 • یادآوری فشار در جامدات (وزن بر مساحت)
 • محاسبه فشار در سیال راکد (ر – ژ – هاش)
 • قانون پاسکال در فشار سیالات
 • ظروف مرتبطه
 • قانون ارشمیدس و کاربرد آن در محاسبات قایق ها و کشتی ها و بالن ها

2- فشار استاتیک در گازها:

 • فشار گازها و ارتباط آن با حجم و دما
 • دمای مطلق و فشار مطلق
 • مباحثی در مورد فازهای ویژه مواد در سیالاتی با دمای بسیار بالا و بسیار پایین
 • صفر مطلق، دمای آسمان، یخ زدن باغ ها بر اثر تابش آسمان و...

3 - کاربرد هیدرولیک و پنوماتیک در صنعت:

 • ماشین آلات راهسازی
 • دستگاه های پرس چند صد تنی
 • کشیدن کابل های پل های معلق به کمک جک هیدرولیک
 • واترجت و برش هوا
 • و...

4 - کاربرد ایرودینامیک در صنعت:

 • طراحی خودرو
 • طراحی هواپیما
 • طراحی لوازم ورزشی
 • چتر Senz
 • و...

5 - محاسبات سرعت و دبی:

 • توضیح دبی (حجم بر ثانیه یا سرعت ضربدر مساحت)
 • محاسبات قطر لوله با سرعت سیال (در دبی ثابت)
 • توضیح در مورد سیال آرام و مغشوش، عدد رینولدز و استانداردهای لوله کشی
 • کاویتاسیون و توضیح رفتار سیال در فشار خیلی کم
 • محاسبات دبی پمپ ها با توجه به حجم جابجایی پمپ و فرکانس

6 - قانون برنولی (تئوری):

 • قانون بقای انرژی در سیالات
 • معرفی رفتار سیالات غیر ساکن و تأثیر سرعت و ارتفاع بر فشار

7 - قانون برنولی (در عمل):

 • مثال هایی از قانون برنولی در ایرودینامیک، آبرسانی به ارتفاعات، سرعت خروج سیال از مخزن، تصور اشتباه از تفاوت سرعت و فشار سیال و...
 • معرفی سیستم های بسته سیالات (مدار هیدرولیک) و اتفاقاتی که برای سیال از شروع تا پایان مسیر می افتد

8 - مدارهای هیدرولیک:

 • معرفی مدار ساده دارای مخزن و پمپ و عملگر
 • استفاده از شیرهای یک طرفه برای کنترل مدار
 • افزودن مسیر برگشت به مخزن و تفاوت آن در هیدرولیک و پنوماتیک
 • مدار مرکز بسته و مدار مرکز باز و تفاوت شیرهای تقسیم جریان با مثال های کاربردی از پمپ آب خانگی، پمپ هیدورلیک خودرو، پمپ هیدرولیک پرس و...
 • مدارهای چند مرحله ای و موارد استفاده کنترلی از مدار هیدرولیک به جای کنترل الکترونیک

9 - اجزای مدارهای هیدرولیک (پمپها):

 • انواع پمپ ها (پره ای، پیستونی، سانتریفیوژ، چرخ دنده ای، پمپ با دبی قابل تنظیم و...)،
 • تراکم ناپذیری مایعات و اینکه پمپ تولید فشار نمی کند بلکه فشار را تحمل می کند.
 • علت استفاده از روغن هیدرولیک به جای آب

10 - اجزای مدارهای هیدرولیک (شیرها):

 • انواع شیرها (یکطرفه، تقسیم جریان، اوریفیس، فشار شکن)
 • آشنایی در حد اولیه با موضوع ویسکوزیته و اهمیت در نظر گرفتن آن در مدار و توان پمپ

11 - اجزای مدارهای پنوماتیک:

 • انواع کمپرسورها و شیرها و کنترلرها
 • تفاوت کاربرد مدارهای هیدرولیک و پنوماتیک

12 - محاسبات لوله کشی و انتخاب پمپ:

 • انواع لوله ها
 • افت فشار در لوله ها
 • منحنی عملکرد پمپ
 • ملاحظات انتخاب پمپ (NPSH، خورندگی سیال، پمپهای خودمکش، پمپهای چند طبقه،...)