تقویم آموزشی

 

هفته آموزشی

پیش از کلاس

سخنران

مطالب

در کلاس

پس از کلاس

اول

 

جهان تیغ

مقیمی

 

معرفی درس

معرفی درس، معرفی اساتید، تقویم آموزشی، روش ارزشیابی، منابع آموزشی

تاریخ مختصر طراحی

پیدایش طراحی، مکاتب طراحی، آیکون های طراحی

مشاهده سایت درس به همراه منابع و روش ارزیابی

مشاهده چند فیلم از طراحان معروف

دوم

  • مطالعه فصل اول از کتاب The Design of Everyday Things

جهان تیغ

مقیمی

 

آسیب شناسی روانی اشیاء روزمره

پیچیدگی اشیاء روزمره

طراحی کاربر-محور

اصول اساسی تعامل

تصویر سیستم

تناقض فناوری

چالش طراحی

 

سوم

مطالعه فصل تاریخ طراحی از کتاب Design: Creation of Artifacts in Society

کریمی

 

سخنران مدعو از صنعت

صنعت از مهندسان طراح چه انتظاری دارد؟

 

چهارم

مطالعه فصل دوم از کتاب The Design of Everyday Things

مقیمی جهان تیغ

 

روانشناسی فعالیت های روزمره

مردم چگونه کارها را انجام میدهند: حوزه های اجرا و ارزیابی

هفت مرحله فعالیت

تفکر آدمی: بیشتر ناخودآگاه

فهم و احساس آدمی

هفت مرحله فعالیت و سه مرحله پردازش مردم به عنوان قصه گو

متهم کردن اشتباهی

به غلط خود را متهم کردن

هفت مرحله فعالیت: هفت اصل اساسی طراحی

انتخاب محصول قدیمی مورد علاقه: تحقیق در مورد طراح: نوشتن مقاله ای در مورد زندگی طراح و تاثیر زندگی طراح بر روش طراحی او

پنجم

مطالعه فصل سوم از کتاب The Design of Everyday Things

مقیمی جهان تیغ

 

دانش در سر و در جهان

رفتار دقیق با استفاده از دانش نادقیق

حافظه دانایی داخل سر است

ساختار حافظه

مدلهای تقریبی: حافظه در جهان واقعی

دانایی در در مغز، سبک و سنگین کردن بین دانایی در جهان و دانایی در مغز، حافظه در چند مغز، و چند وسیله، نگاشت طبیعی

فرهنگ و طراحی: نگاشت طبیعی می تواند با فرهنگ تغییر کند

 

ششم

مطالعه فصل چهارم از کتاب The Design of Everyday Things

جهان تیغ

مقیمی

 

بدانیم چه باید کرد: محدودیت ها، کشف پذیری، و بازخورد

چهار نوع محدودیت: فیزیکی، فرهنگی، معنا شناختی، و منطقی

اعمال کردن برآورد، نشانگر ها، و محدودیت ها به اشیا روزمره

محدودیت هایی که رفتار دلخواه را شکل می دهند

هنجارها، محدودیت ها، و برآوردها

شیر آب: یک موردکاوی طراحی

استفاده از صدا به عنوان نشانگر

محصولی را بیابید که از تکنولوژی جدیدی نشات گرفته است. مقاله ای در مورد تاثیر نو بودن تکنولوژی در طراحی محصول بنویسید.

هفتم

 

دکتر علوی

 

سخنران مدعو

محصولی بیابید که تکنولوژی آن پس از طراحی آن تولید شده است. مقاله ای در مورد تاثیر طراحی در توسعه تکنولوژی بنویسید.

هشتم

مطالعه فصل پنجم از کتاب The Design of Everyday Things

مقیمی

جهان تیغ

 

خطای انسانی؟ نه، طراحی بد

چرا اشتباه وجود دارد

تخلف عمدی

دو نوع خطا: لغزشها و خطاها

دسته بندی لغزشها

دسته بندی خطاها

فشارهای اجتماعی و سازمانی

گزارش اشتباهات

تشخیص اشتباه ها

طراحی برای اشتباه

زمانی که طراحی خوب کافی نیست

مهندسی مقاومت

پارادکس اتوماسیون

اصول طراحی برای اشتباه

طراحی را در دو جامعه مختلف مقایسه کنید و اثرات جامعه بر طراحان آن جامعه را تحلیل نمایید.

نهم

مطالعه فایل معرفی پروسه طراحی کاربر محور شرکت IDEO

دکتر دورعلی

 

سخنران مدعو

یک طراح را انتخاب کنید که فکر می کنید اثر خوبی بر جامعه خود دارد. مقاله ای تحلیلی در باره تاثیرات این طراح و کارهای او بر جامعه او بنویسید.

دهم

مطالعه فصل ششم از کتاب The Design of Everyday Things

جهان تیغ

مقیمی

 

تفکر طراحی

حل مشکلی که درست است

مدل دو الماس برای طراحی

پروسه طراحی انسان محور

الآن به شما چه گفتم؟ چیزی که گفتم واقعا آنطور کار نمی کند

چالش طراحی

پیچیدگی خوب است؛ سردرگمی بد است

استاندارد کردن و فناوری

عمدا چیزها را دشوار کردن

طراحی: تهیه فناوری برای مردم

یک شرکت موفق را که دوست دارید انتخاب کنید و در مقاله ای به بررسی نقش طراحی در آن کسب و کار بپردازید.

یازدهم

مطالعه مقاله Creating Value by design نوشته John Hesket یا خلاصه آن

دکتر نجمی

 

سخنران مدعو

محصولی را انتخاب کنید که کسب و کاری رو آغاز کرده است. در مقاله ای تفاوت این محصول را با محصولی که در شرکت موجود طراحی شده توضیح دهید.

دوازدهم

مطالعه فصل ششم از کتاب The Design of Everyday Things

جهان تیغ

مقیمی

 

طراحی در جهان کسب و کار

نیروهای رقابت کننده

تغییر نیرو فناوری جدید

چقدر طول می کشد تا محصول جدیدی را بتوان معرفی کرد؟

دو نوع نوآوری: جزئی و اساسی

طراحی چیزهای روزمره: 1988-2038

آینده کتاب ها

الزامات اخلاقی طراحی

تفکر طراحی و تفکر درباره طراحی

محصولی را انتخاب کنید و با تمرکز بر رعایت اخلاقیات، پیشنهاداتی را برای باز طراحی و بهبود آن مطرح نمایید.

سیزدهم

 

مقیمی

جهان تیغ

 

اخلاق طراحی و طراحی پایدار

اخلاق طراحی

طراحی پایدار چیست؟

محیط زیست پایدار، جامعه پایدار، اقتصاد پایدار

طراحی و پایداری

طراحی برای قاعده هرم

کدامیک مهمتر است: پایداری محیط زیست، پایداری اجتماعی، یا پایداری اقتصادی؟ در مقاله ای نظر خود را توضیح دهید.

چهاردهم

 

مقیمی

جهان تیغ

 

طراحی برای ایران، طراحی برای دیگران

طراحی برای دیگران، طراحی دیگران و اثر آن بر خود

آیا باید برای دیگران طراحی کرد؟

چرا دیگران برای دیگران طراحی می کنند؟

فرض کنید می خواهید برای مردم کشور دیگری طراحی کنید. در مقاله ای به توضیح نگاه خود به این کار بپردازید.

پانزدهم

     

طراحی برای فردا

بررسی روندهای فناوری و اجتماعی

آینده چه فرقی با امروز دارد

طراحی آینده چه فرقی با امروز دارد

طراحی فردای ایران چگونه است؟

 

شانزدهم