هفته چهارم - روانشناسی فعالیت های روزمره

پیش از کلاس

  • مطالعه فصل اول از کتاب The Design of Everyday Things

در کلاس

مردم چگونه کارها را انجام می دهند: حوزه های اجرا و ارزیابی

 

هفت مرحله فعالیت

 

فکر آدمی: معمولا ناخودآگاه

 

درک و حس آدمی

 

هفت مرحله فعالیت و سه مرحله تحلیل

 

مردم به عنوان قصه گو

 

متهم کردن چیزهای نادرست

 

الکی خود را متهم کردن

 

هفت مرحله عمل: هفت اصل اساسی طراحی

 


پس از کلاس