درباره مدرسه طراحی

مدرسه طراحی هنوز یک مدرسه نیست. مدرسه طراحی تصویری است از مدرسه ای برای دانشگاه تهران، مدرسه ای برای همه علاقمندان به طراحی در دانشگاه تهران.

ما جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران هستیم، از دانشکده ها و گرایشهای مختلف، ولی همگی علاقمند به طراحی. ما معتقدیم طراحی بین رشته ای است و لذا آموزش آن هم باید بین رشته ای باشد. برای رسیدن به این هدف، در پی پل زدن بین دانشکده های مختلف از یک سو، و پل زدن میان دانشگاه و صنعت از سوی دیگریم. ما معتقدیم دانشگاه تهران با وجود وسیعترین گستره رشته های دانشگاهی در شهر تهران و با سابقه طولانی خود در عرصه های گوناگون فرهنگ و هنر و صنعت می تواند کانون ایجاد همگرایی بین رشته های مختلف برای انجام پروزه های طراحی برای صنعت باشد.

برای رسیدن به این هدف، این سایت اولین گام است و ما شما دانشجویان، اساتید و دانش آموختگان دانشگاه تهران را به همراهی و کمک می خوانیم. به این امید که طراحی به صورت بین رشته ای در دانشگاه تهران تولدی دوباره یابد.

طراحی به چه معنی؟ نظر شما چیست؟

مدرسه به چه معنی؟ نظر شما چیست؟

مدرسه برای چه کسانی؟ نظر شما چیست؟

به زودی در این سایت میزبان نظرات و ایده های شما خواهیم بود.