مدرسه طراحی قصد دارد با ارائه جدیدترین روش های آموزشی متداول در دنیا، ارتباط موثر بین دانشجویان رشته های مهندسی و طراحی صنعتی برقرار نماید تا هر دو گروه دانشجویان بتوانند از توانایی ها و دانسته های تمام رشته هایی که در مدرسه طراحی جمع شده اند، استفاده متقابل بکنند.

اساتید فعال در مدرسه طراحی، سیلابس دروس و امکانات کمک آموزشی را از طریق این وب سایت با دانشجویان و علاقه مندان به اشتراک می گذارند.

> آشنایی بیشتر با مدرسه طراحی

جدیدترین مطالب:
پروژه سوم - پروژه سینتیک مهندسی و طراحیطراحی مکانیزمها (هندسه تحلیلی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی)
پروژه سوم - پروژه سینتیک
پروژه سینتیک سینتیک عبارت است از مطالعه حرکت اجسام و عامل آن حرکت مانند نیرو یا گشتاور. هدف از پروژه: یادگیری طراحی سینتیکی مکانیزم های میله ای با بررسی: بررسی سینتیکی یک مکانیزم با استفاده از تعادل استاتیکی بررسی سینتیکی یک مکانیزم در لحظات مختلف حرکت بررسی نیروهای لازم برای راه اندازی مکانی...
سه پرسش اساسی گروه های پژوهشیمطالعات تطبیقی برآورد و نشانه شناسی (دکتر اژدری)
سه پرسش اساسی
در ابتدا لازم است به سه پرسش پاسخ دهیم ؟  چرا طراح نیاز دارد که به علومی غیر ازطراحی بپردازد؟ چرا باید ازفلسفه، جامعه شناسی و بعضا علوم طبیعی بپردازد؟ یک طراح تا چه حد باید از این دسته علوم بداند و بخواند ؟  چگونه باید با این مقولات برخورد کند؟ اجازه بدهید اینگونه پاسخ بدهیم: به س...
هیدگر و دیزاین گروه های پژوهشیمطالعات تطبیقی برآورد و نشانه شناسی (دکتر اژدری)
هیدگر و دیزاین
هیدگر و دیزاین باید اذعان کنم که ارجاع به هیدگر در جامعه علمی، ارجاعی بحث برانگیزاست. حداقل به این دلیل که همانقدر که جامعه هنری ما خود را وامدارهیدگرمی داند، جامعه فنی و دوره های دکتری به شیوه علمی خود را مدیون کارل پوپر می دانند و به باور من تقابل میان این دو فیلسوف صدمات بسیاری را به دنیای پژوهش...
درباره اساتید مهندسی و طراحیمقدمه ای بر تفکر طراحی (مهندس مقیمی، مهندس خلیفه زاده)
درباره اساتید
علیرضا جهان تیغ   مهدی مقیمی   میرکاظم خلیفه زاذه...
سرفصلهای درس مهندسی و طراحیمقدمه ای بر تفکر طراحی (مهندس مقیمی، مهندس خلیفه زاده)
سرفصلهای درس
تاریخچه طراحی و انواع طراحی پیدایش طراحی صنعتی مکاتب طراحی نماد (آیکون) های طراحی صنعتی تخصص های مختلف طراحی آسیب شناسی روانی اشیاء روزمره پیچیدگی اشیاء مدرن طراحی انسان محور اصول اساسی تعامل تصویر سیستم پارادکس فناوری چالش طراحی روانشناسی فعالیت های روزمره مردم ...